Peregrynacja w Tuliszkowie

/ Aktualności / Peregrynacja w Tuliszkowie
Peregrynacja w Tuliszkowie

Sobota i niedziela (14 i 15 lipca 2018) to dni nawidzenia figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano w parafii św. Wita w Tuliszkowie. Niecodzienne spotkanie, którego koordynatorem był ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, rozpoczęło się o godz. 19.00. Poprzedziło ją powitanie wyjątkowego Gościa przy pomniku Jana Pawła II, w którym uczestniczyli licznie przybyli księża oraz parafianie. Uroczystej procesji do kościoła przewodniczył biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki. Przed rozpoczęciem Mszy św. nałożył on na głowę św. Michała koronę, którą wniósł proboszcz parafii ks. prał. Stanisław Nowak, a przedstawiciele grup parafialnych wypowiedzieli słowa powitania. Wieczorne nabożeństwo o uzdrowienie z modlitwą wstawienniczą oraz Apelem Jasnogórskim zakończyło pierwszy dzień peregrynacji.

Drugi dzień nawiedzenia upłynął pod znakiem spotkania św. Michała Archanioła z dziećmi oraz z osobami chorymi i w podeszłym wieku. Przez cały dzień wierni mogli zanosić do Pana Boga swoje prośby i dziękczynienia przez wstawiennictwo Wodza Niebieskich Zastępów. Wielu parafian tego dnia przyjęło Szkaplerz św. Michała Archanioła.

W Godzinie Miłosierdzia Bożego podczas nabożeństwa kończącego nawiedzenie figury św. Michała Archanioła w tuliszkowskiej parafii ks. Piotr zawierzył Panu Bogu prośby i intencje złożone przez wiernych świętemu z Góry Gargano, a ks. proboszcz dokonał Aktu Poświęcenia św. Michałowi całej wspólnoty parafialnej.

Po zakończeniu nabożeństwa, figura Niebieskiego Posłańca została w uroczystej procesji przeniesiona do samochodu kaplicy i przewieziona do Rychwała, gdzie zakończy się peregrynacja w dekanacie tuliszkowskim.

Wyjątkowe dwa dni w życiu tuliszkowskiej parafii były okazją do modlitwy i nawrócenia poprzez wstawiennictwo św. Michała Archanioła oraz wielką szkołą współpracy człowieka z aniołami na drodze do nieba.

www.diecezja.wloclawek.pl